O spoločnosti

Firma GeoBAN je súkromná firma založená v roku 1998 ako nástupca firmy KONDOR s.r.o. za účelom poskytovania služieb v oblasti geodézie, kartografie a prác v katastri nehnuteľností.

Má bohaté skúsenosti v oblasti geodézie, kartografie a katastra, vyhotovania geometrických, polohopisných a výškopisných plánov, zamerania inžinierskych sietí a odborné vedomosti, vďaka ktorým je schopná splniť rôznorodé požiadavky zákazníkov.